Podstawowym podziałem aparatów z jakim możemy się spotkać w obecnych czasach, to podział na aparaty cyfrowe i klasyczne. Współcześnie, najczęściej sięgamy po aparaty cyfrowe. Wiodące prym, na rynku sprzętu fotograficznego, są aparaty fotograficzne Panasonic.

Aparat klasyczny a cyfrowy

Porównując budowę aparatu klasycznego, zwanego także analogowym, a cyfrowego, łatwo zauważyć, że podstawowa idea działania, jest identyczna dla obu konstrukcji. Za powstanie obrazu, odpowiada obiektyw, występujący razem z soczewką lub ich zestawem. Światło skupiane jest na światłoczułym medium, z którego informacje na temat fotografowanego obrazu, są przekazywane do dalszej obróbki. Jednakże proces zamiany fotografowanego obrazu na jego dwuwymiarowy odpowiedni, przebiega już całkiem inaczej.
W aparatach analogowych, aby móc zapisać obraz, trzeba było dokonać tego na kliszy, zaś w aparatach cyfrowych, zdjęcie zapisywane jest na wewnętrznej karcie pamięci.

Budowa aparatu fotograficznego

Aparaty fotograficzne Panasonic, posiadają takie elementy budowy jak:

  • obiektyw,
  • przysłona,
  • migawka,
  • element światłoczuły- może nim być matryca lub błona fotograficzna),
  • korpus z elektroniką- na przykład z kartą pamięci i przyciskami.

Jak każde nowoczesne urządzenie, aparaty fotograficzne Panasonic, posiadają bardzo zaawansowany układ. Należy odpowiednio dobrać urządzenie do swoich potrzeb, zaś aparaty fotograficzne Panasonic, będą na pewno tym, czego poszukuje nawet najbardziej wymagający użytkownik.